Om mig

Välkommen!


Jag heter Per Isaksson.


Jag har arbetat som socionom och kurator under större delen av mitt yrkesliv.

Inom vitt skilda områden som: flyktingmottagning, familjerätt, öppenvårdspsykiatri, krismottagning, primärvård och skola. Jag är idag verksam som kurator inom habiliteringen i Region Örebro län.Min utbildning


 Klar Socionom (1985)  med vidareutbildning i psykoterapi steg 1 (1999-2001) psykodynamisk inriktning.

Går Steg-2 utbildning (2019-2022) i

affektfokuserad psykoterapi på SAPU


Affektiv Korttidsterapiutbildning på SAPU i Stockholm. (2003-2004)


Tvåårig vidareutbildning i Klinisk hypnos ( 2016-2018) för SFKH.


Tvåårig Qi Gong lärarutbildning (2017-2019) för Qigong Akademin i Stockholm.


Återkommande träning i Tai Chi, Zen- meditation och Basal Kroppskännedom i Stärnsund för Knud Jörgen Holek som under många år tränat för Jacques Dropsy.

Kropp och själ


     Under lång tid har mitt intresse för kroppens uttryck inneburit att jag har utbildat mig i och själv praktiserar Tai Chi, Qi Gong och Zen meditation. Det är ett sätt att via kroppen nå till ett större lugn, närvaro och helhet.


     Jag är övertygad om att kropp och själ inte kan särskiljas och att det finns många olika sätt att uppnå större frihet, känslomässigt och kroppsligt och där Zenmeditation och rörelse är ett sätt.

Rörelse och meditation


     Lika viktigt som det är att bli mer medveten om sina känslor genom till exempel samtal och hypnos, lika viktigt är det också att kunna släppa sina känslor och föreställningar om sig själv och där kan meditation och rörelseträning hjälpa till.


     Jag är medlem och suppleant i styrelsen för SFKH, Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos. Läs gärna mer på deras hemsida www.hypnosforeningen.se om hypnos och behandling.

Hypnos och samtal - Psykoterapi och hypnos i Örebro


© Copyright. All Rights Reserved