Om mig

Välkommen!


Jag heter Per Isaksson och är leg. psykoterapeut.


Jag har arbetat som socionom och kurator under större delen av mitt yrkesliv. Inom: flyktingmottagning, familjerätt, socialtjänst, öppenvårdspsykiatri, krismottagning, primärvård, skola och habilitering.Min utbildning


 Klar Socionom (1985)


   Vidareutbildning i psykoterapi steg 1 (1999-2001) psykodynamisk inriktning.


Affektiv Korttidsterapiutbildning på SAPU i Stockholm. (2003-2004)


Tvåårig vidareutbildning i Klinisk hypnos ( 2016-2018) för SFKH.

   

   Certifierad hypnosterapeut 2018


   Tre års vidare utbildning, steg 2, i psykodynamisk affektfokuserad psykoterapi på SAPU i 

   Stockholm (2019-2022)

 

   Legitimerad psykoterapeut 2022