Vad är hypnos

Vad är hypnos

      I ett djup avslappnat tillstånd får du större tillgång till ditt eget inre. Tillståndet kallas för trans, som är ett förändrat medvetandetillstånd men likväl helt normalt.


      Ett tillstånd som du känner igen från vardagen när du gör något så vardagligt som att diska eller vänta på bussen och dina tankar far iväg och du efter en stund upptäcker att du samtidigt varit någon helt annan stans.


      Hypnos är ett tillstånd av ökad inre vakenhet och mottaglighet, även sårbarhet.

      I ett förtroligt samtal, under djup avslappning, kan därför denna mottaglighet och vakenhet i det inre öppna upp för nya insikter, upplevelser och bearbetning av känslor.


      Du själv har alltid full kontroll och är helt medveten om vad som händer och kan kommunicera detta.

Hypnos och samtal - Psykoterapi och hypnos i Örebro


© Copyright. All Rights Reserved