Vad jag gör

Vad jag gör

Psykoterapi


Oavsett vad du söker för så kommer orden och samtalet vara utgångspunkten i vår kontakt och i den behandling vi kommer överens om. Det förtroliga samtalet är grunden i all psykoterapi oavsett terapiinriktning, för att läkning och förändring ska kunna ske.

Hypnos


För att fördjupa samtalet används hypnos som en metod att få djupare kontakt med känslor, föreställningar och inre bilder.

Rörelseträning


     Under en session så försöker jag uppmärksamma upplevelser och känslor i kroppen. Var någonstans känns det lugnt? Var i kroppen finns oron? Hur andas du?


     Jag har idag inga pågående grupper i Tai Chi eller Qi Gong men kanske på sikt.


     Genom att träna Tai Chi, Qi Gong och Zen-meditation kan man öva sig i medveten närvaro och då lättare hitta till en fri andning och bättre balans, liksom också till förmågan att uppleva ett ökat inre lugn och stillhet.

Hypnos och samtal - Psykoterapi och hypnos i Örebro


© Copyright. All Rights Reserved